Depozitare

Menţinerea ordinii la locul de muncă este un element de bază pentru orice activitate din orice domeniu, este foarte importană pentru reuşita unei afaceri, cu atât mai mult dacă vorbim despre industrii in care igiena este indispensabilă (producţie/distribuţie/vânzare/consum de alimente, sectorul medical).

Logimarkt oferă soluţii de menţinere atât a ordinii cât şi a curăţeniei, indiferent de spaţiu.

Ordinea încântă în primul rând ochii, dă o stare de bine, optimism, de siguranţă, de control al situaţiei.

Oamenii tind sa lucreze în spaţii curate, în care să se simtă bine, să se adapteze repede, să se poată desfăşura şi să-şi poată valorifica la maximum abilităţile pentru care au fost angajaţi sau pe care doresc să şi le dezvolte la locul de muncă.

Activităţile se desfăşoara fluid, coerent, cu foarte puţine erori, fără accidente, într-un ritm care să aducă satisfacţie şi lucrătorilor dar şi companiilor, se elimină pierderile de timp cu căutarea uneltelor sau găsirea de soluţii pentru spaţiile inadecvat folosite (pentru deşeuri sau alte materiale), ambalajele arată curat şi pentru că sunt mai bine întreţinute creşte şi durata lor de utilizare, igiena poate fi uşor întreţinută la nivelul corect.

Ordinea instrumentarului de lucru poate fi menţinută cu ajutorul magaziilor automate, iar pentru curăţenie, presele pentru deşeuri sau maşinile industriale de spălat sunt echipamentele perfecte.

Cu ajutorul lor, este aproape imposibil ca operatorii să nu fie productivi şi motivaţi.

Cu un inventar la zi al uneltelor de lucru, lucrătorii ştiu în timp real ce au la dispoziţie, iar timpii altfel pierduţi cu căutarea diverselor instrumente, sunt eliminaţi. Mai mult, se poate face rapid aprovizionarea pentru refacerea stocurilor, iar responsabilizarea creşte datorită monitorizării de acest tip.

Prin presarea şi optimizarea volumului de deşeuri nu mai este nevoie de alocarea de spaţii suplimentare, spaţiile curăţate pot fi folosite pentru alte activităţi, sunt eliminate posibile situaţii de pericol igienic cauzate de mucegaiuri, praf, dăunători care se pot înmulţi necontrolat (şobolani, gândaci).

Un alt avantaj major este reducerea costurilor cu depozitarea deşeurilor necompactate in containere mari, şi ridicarea lor de către firme specializate.

Spalarea industrială a ambalajelor asigură în primul rând un nivel ridicat de igienă (important pentru sectoarele industrial, alimentar sau medical) care nu poate fi asigurat prin spălarea manuală, timpul pentru acest segment de activitate se reduce considerabil, ambalajele au un aspect plăcut, este eliminat riscul contaminarii produselor cu reziduuri care pot rămâne în urma altor tipuri de spălare (manuală, utilaje tip casnic, etc.), costurile cu achiziţiile de ambalaje noi scad prin creşterea duratei de viaţă a celor care sunt în folosinţă.

Logimarkt ©Copyright 2024. Toate drepturile rezervate.